Familie Piso

 

Stamvader  Johannes Lieuwes, geboren in Makkum, getrouwd op 29 juni 1684 te Bolsward met Wicke Gerlofs, geboren 4 augustus 1661 in Burgwerd

Lieuwe Livius Piso, geboren 10 mei 1685 in Makkum, overleden 16 januari 1736 in Stavoren, getrouwd op 27 mei 1708 in Franeker met Marijke Douwes Reitsma, geboren in Franeker, overleden 29 december 1738 in Stavoren  

Kinderen:

1 Johannes Livius Piso, geboren 29 juni 1708 in Bolsward.

2 Douwe Livius Piso, geboren 6 juli 1709 in Bolsward, overleden 9 augustus 1799, getrouwd op 29 augustus 1734 in Workum met Aaltje Pieters de Way, geboren in het jaar 1717 in Stavoren

Kinderen:

  2a  Lieuwe Douwes Piso, geboren  6 februari 1735 in Workum, overleden voor 1740.
  2b Tryntjen Douwes Piso, geboren  20 november 1739 in Stavoren
  2c  Lieuwe Douwes Piso, geboren rond 1740 in Stavoren, overleden 19 juli 1818 in Bolsward, getrouwd op 20 november 1763 in Bolsward met Jildou Jans, geboren 23 december 1738 in Bolsward, overleden 6 mei 1793 in Bolsward
  2d  Wikjen Douwes Piso, geboren 11 juli 1743 in Bolsward, overleden op 18 juli 1743
  2e  Pieter Douwes Piso, geboren ????

3 Geertje Livius Piso, geboren 1 mei 1712 in Witmarsum, overleden voor 1717 in Witmarsum

4 Geertje Livius Piso, geboren 23 mei 1717 in Witmarsum, overleden in het jaar 1777

___________________________________________________________________________________________________________

2c Lieuwe Douwes Piso, geboren rond 1740 in Stavoren, overleden 19 juli 1818 in Bolsward, 1e keer getrouwd op 20 november 1763 in Bolsward met Jildou Jans, geboren 23 december 1738 in Bolsward, overleden 6 mei 1793 in Bolsward, dochter van Jan Reins en Oetske Andries

Kinderen:

  1 Aaltje Piso, geboren 31 augustus 1764 in Bolsward, overleden 2 augustus 1841 in Bolsward, getrouwd op 30 november 1783 in Bolsward met Jenneke Dirks Vos, geboren rond 1750, overleden 21 maart 1827 in Bolsward.
  2 Jan Piso, geboren 16 juni 1766 in Bolsward, overleden voo 1769.
  3 Douwe Piso, geboren 26 februari 1768 in Bolsward, getrouwd op 6 oktober 1793 in Bolsward met Cornelia Pieters,

Kinderen:

  3a Pieter Piso, geboren 31 oktober 1791 in Bolsward, overleden 28 mei 1825 in Schraard, getrouwd op 11 september 1813 in Wonseradeel met Hinke Johanna Hibma, geboren in 1790, overleden 26 juli 1824 in Wonseradeel, dochter van Johannes Sjoerds Hibma en Antje Tjeerds

Kinderen:

  3a1 Cornelis Piso, geboren 22 januari 1815 in Schettens, overleden 20 april 1868 in Workum, getrouwd op 30 april 1845 in Workum met Uilkje ten Dam, geboren in 1820 in Koudum, overleden 4 augustus 1866 in Workum, dochter van Tjemme Pieters ten Dam en Lykeltje Siebes Visma

Kinderen:

  3a1a Hinke Piso, geboren 22 juli 1845 in Workum, overleden 13 mei 1888 in Workum, getrouwd op 3 november 1867 in Hindelopen met Heye Fekkes Amsterdam, geboren 17 april 1836 in Hindeloopen, overleden 27 januari 1909 in Hindelopen, zoon van Fekke Wiggerts Amsterdam en Fulker Cornelis Wijngaarden
  3a1b Pieter Piso, geboren 18 oktober 1848 in Workum, overleden 4 juli 1928 in Workum, getrouwd op 31 oktober 1878 in Wonseradeel met Oentje Tiedes Visser, geboren  21 april 1832 in Lutkewierum, overleden 14 april 1902 in Workun.
  3a1c Lykeltje Piso, geboren 8 juni 1851 in Workum, 1e keer getrouwd op 8 Jun 1906 te Hindeloopen met Hidde Jelles Sikkes, geboren 10 februari 1841 in Hindeloopen, overleden  4 januari 1913 in Hindeloopen, zoon van Jelle Hiddes Sikkes en Janneke Jans Sjoerds, 2e keer getrouwd in 1882 met Coert de Boer, geboren 9 september 1843 in Hindeloopen.
  3a1d Tjamme Piso, geboren 5 augustus 1854 in Workum, overleden 1 juni 1945 in Wymbriseradeel, getrouwd in 1878 met Grietje Haringa, geboren 8 september 1854 in Workum, overleden 30 januari 1938 in Heeg, dochter van Gerke Harmens Haringa en Titia Cornelis Piekema.

Kinderen:

  3a1d1 Tietje Piso, geboren 18 december 1878 in Workum, getrouwd op 7 september 1901 in Wymbriseradeel met Pieter Bakker, geboren rond 1880 in Heeg.
  3a1d2 Uilkje Piso, geboren 16 augustus 1880 in Workum, overleden 23 februari 1965 in Makkum, getrouwd in 1902 met Gerben Draayer, geboren 18 februari 1877 in Makkum, overleden 15 oktober 1938 in Makkum

 

  3a1d3 Cornelis Piso, geboren 20 maart 1884 in Heeg, overleden 21 juni 1884 in Heeg.
  3a1d4 Geertje Piso, geboren 28 oktober 1885, overleden 30 november 1890 in Heeg.
  3a1d5 Cornelis Piso, geboren 1 junt 1888 in Heeg, overleden 26 april 1970n in Heeg, getrouwd im 1911 met Trijntje Blanksma, geboren 5 december 1891 in Makkum, overleden 24 september 1971 in Uithuizermeeden.

Kinderen:

  3a1d5a Wapke Piso, geboren 11 juni 1912 in Makkum, overleden 15 juli 2001 in Heeg, getrouwd op 21 mei 1932 in Wymbritseradeel met Bote Westra, geboren 24 januari 1907 in Wymbritseradeel, overleden 23 september 1980 in Sneek, zoon van Sjolle Westra en Romkje Couperus.
  3a1d5b Tjemme Piso, geboren 29 oktober 1914 in IJlst, overleden 15 januari 1986 in Heeg, getrouwd op 26 mei 1941 in Wymbritseradeel met Elizabeth Verbeek, geboren 21 december 1918 in Wymbritseradeel, overleden 20 september 2004 in Heeg

Kinderen:

  3a1d5b1 ?? Piso, geboren 30 maart 1942 in Heeg, overleden 30 maart 1942 in Heeg.
  3a1d5b2 Jitske Piso, geboren 22 februari 1943 in Heeg, overleden 7 juni 1988 in Nijkerk,
   
  3a1d5c Rinze Piso, geboren 3 maart 1916 in IJlst, overleden 1 april 2006 in Sussex, getrouwd op 6 mei 1940 met Sabrina (Saapke) Valkema, geboren 25 november 1916, overleden 13 februari 1997 in Sussex, dochter van Sijmen Valkema en Antje Kuipers

 

  3a1d5d Grietje Piso, geboren 19 januari 1918 in IJlst, overleden 27 juni 2005 in Sneek, getrouwd op 11 november 1939 in Wymbritseradeel met Sijbren Attema, geboren 21 april 1912 Gaastmeer, overleden 12 maart 2009 in Heeg.
  3a1d5e ?? Piso, geboren 28 juli 1921 in IJlst, overleden 28 juli 1921 ln IJlst.
  3a1d5f Tina Piso, geboren 2 mei 1925 in IJlst, overleden 17 oktober 2003 in Delfzijl,
   
  3a1d6 Gerke Piso, geboren 21 november 1890 in Heeg, overleden 25 november 1959 in Rotterdam, 1e keer getrouwd in 1918 met Geertje van der Veer, geboren 12 mei 1891 in Kolderwolde, overleden 11 oktober 1932 in Heeg.

Kinderen :

  3a1d6a Wietske Piso, geboren 12 september 1919 in Heeg, overleden 6 oktober 1919 in Heeg.
 
2e keer getrouwd op 18 oktober 1934 te Gemeente Wymbritseradeel met Antonia van den Berg, geboren 7 augustus 1896 in Rotterdam
 
 
  3a1d7 Geertje Piso, geboren 25 juni 1895 in Heeg, overleden 26 augustus 1989 in Sneek, getrouwd op 3 juni 1916 in Wymbritseradeel met Jan van Veen, geboren 1 september 1892 in Oudega, overleden 4 april 1971 in Wymbritseradeel.
   
  3a1e Johannes Piso, geboren 22 oktober 1857 in Workum, getrouwd in 1885 met Antje Molenaar, geboren 4 maart 1859 in Workum, overleden 19 november 1843 in Iserlohn Dld, dochter van Karst Molenaar en Ruurdtje Lemstra
 

Kinderen:

  3a1e1 Kars Piso, geboren 12 augustus 1886 in Workum.
  3a1e2 Cornelis Piso, geboren 10 april 1888 in Workum, overleden 13 augustus 1891 in Workum.
  3a1e3 Cornelia Piso, geboren 7 januari 1893 in Workum.
  3a1e4 Cornelis Piso. geboren 2 april 1894 in Workum.
  3a1e5 Ruurdtje Piso, geboren 10 januari 1897 in Workum.
  3a1e6 Uilkje Piso, geboren 18 februari 1899 in Workum.
  3a1e7 Pieter Piso, geboren 26 oktober 1901 in Workum.
   
  3a1f ?? Piso, geboren 8 mei 1860 in Workum, overleden 8 mei 1860 in Workum.
  3a1g Antje Piso, geboren 26 september 1862 in Workum, getrouwd op 16 oktober 1884 in Woerden met Jan Joseph van der Vring, geboren 13 oktober 1858 in Woerden, overleden 19 mei 1925 in Woerden, zoon van Jan Joseph van der Vring en Jannigje Mook
 

 

  3a2 Tjeerd Piso, geboren 23 augustus 1817 in Schraard, overleden 21 april 1884 in Witmarsum, getrouwd op 13 april 1839 in Wonseradeel met Baukjen Jans Wybenga, geboren 8 juli 1814 in Witmarsum, overleden 1 november 1839 in Wonseradeel op 25 jarige leeftijd. Daarna getrouwd op 6 mei 1843 in Wonseradeel met Beitske Johannes de Beer, geboren rond 1823 in Witmarsum.

Kinderen:

  3a2a Pieter Piso, geboren 6 juni 1844 in Witmarsum, overleden 24 januari 1872 in Witmarsum, getrouwd op 9 mei 1868 in Wonseradeel met Elisabeth Hartog, geboren rond 1842 in Idsegahuizum.

Kinderen:

  3a2a1 Tjeerd Piso, geboren 5 oktober 1871 in Witmarsum, overleden 6 april 1898 in Witmarsum,
   
  3a2b Geertje Piso, geboren 23 april 1846 in Witmarsum, overleden 15 november 1846 in Wonseradeel.
  3a2c Johannes Piso, geboren 8 september 1848 in Witmarsum, overleden 14 december 1848 in Wonseradeel.
  3a2d Geertje Piso. geboren 11 oktober 1849 in Witmarsum, overleden 4 februari 1913 in Pingium, getrouwd op 16 april 1874 in Wonseradeel met Hotze Keimpes Boersma, geboren 13 juni 1850 in Bolsward, overleden 16 januari 1925 in Pingjum, zoon van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema
  3a2e Hinke Piso, geboren 12 mei 1852 in Witmarsum, overleden 18 november 1905 in Leeuwarden.
  3a2f Johannes Piso  geboren 9 augustus 1855 in Witmarsum, overleden 17 februari 1940 in Michigan, getrouwd op 22 januari 1881 in Wonseradeel met Grietje Rijpma, geboren 16 maart 1857 in Arum, overleden 6 september 1906 in Michigan.

Kinderen:

  3a2f1 Janke Piso. geboren 11 mei !881 in Wonseradeel, op 3 mei 1882 geemigreerd naar USA.
   
  3a2g Antje Piso, geboren 20 december 1861 in Witmarsum, overleden 20 februari 1940 in Bolsward, getrouwd op 19 mei 1883 in Wonseradeel met Anthonius van der Schaaf, geboren 6 juni 1856 in Makkum, overleden 1 april 1942 in Bolsward.
   
  3a3 Antje Piso, geboren 22 januari 1820 in Schaard, overleden 26 september in Pingjum, getrouwd op 17 april 1847 in Wonseradeel met Obe Dijkstra, geboren rond 1822 in Pingjum.
  3a4 Johannes Piso, geboren 10 september 1822 in Schaard, overleden 16 juni 1833 te Veenhuizen
   
  4 Jan Piso, geboren 30 september 1769 in Bolsward, overleden 11 september 1830 in Bolsward, getrouwd in 1792 met Trijntje van Polen, geboren 18 januari 1774 in Bolsward, overleden 8 september 1855 in Boldward, dochter van Jacob Obes van Polen en Geiske Hanses Faber

Kinderen:

  4a Jan Jans Piso: geboren 4 december 1792 in Bolsward, overleden 23 december 1792 in Bolsward.
  4b Jacob Jans Piso, geboren 5 december 1795 in Bolsward, overleden 25 november 1864 in Bolsward. getrouwd op 3 november 1816 in Bolsward met Geesje Jacobs Wouters, geboren 5 november 1793 in Stavoren, overleden 18 oktober 1876 in Bolsward.

Kinderen:

  4b1 Jan Piso, geboren 2 april 1817 in Bolsward, overleden 12 maart 1896 in Wildervank, getrouwd op 3 maart 1844 in Bolsward met Jeltje de Wit, geboren 7 oktober 1820 in Bolsward, overleden 27 februari 1889 in Bolsward.

Kinderen:

  4b1a Geeske Piso, geboren 6 april 1844 in Oldeboorn, overleden 2 april 1850 in Bolsward.
  4b1b Marijke Piso, geboren 5 april 1846 in Appelscha, getrouwd op 30 april 1888 in Wonseradeel met Rienk Okkes Ykema, geboren 5 oktober 1824 in Hieslum, overleden 29 augustus 1907 in Tjerkwerd.
  4b1c Jacob Piso, geboren 22 januari 1848 in Bolsward, overleden 14 augustus 1903 in Bolsward, getrouwd op 16 september 1874 in Bolsward met Hester Kokje, geboren 5 oktober 1840 in Lemmer, overleden 25 mei 1911 in Bolsward.

Kinderen:

  4b1c1 ?? Piso, geboren 10 februari 1875 in Bolsward, overleden 10 februari 1875 in Bolsward.
  4b1c2 Jeltje Piso, geboren 15 juli 1876 in Nijehaske, overleden 19 januari 1956 in Bolsward, getrouwd op 27 mei 1900 in Bolsward met Rinse Feenstra, geboren 4 juli 1870 in Workum, overleden 11 augustus 1935 in Boldward.
  4b1c3 ?? Piso, geboren 25 oktober 1878 in Stadskanaal, overleden 25 oktober 1878 in Stadskanaal.
  4b1c4 Annigje Piso, geboren 28 oktober 1879 in Bolsward, overleden 12 juni 1901 in Bolsward.
   
  4b1d Trijntje Piso, geboren 16 september 1849 in Bolsward, overleden 24 maart 1942 in Bolsward, getrouwd op 21 mei 1871 in Bolsward met Oene de Jong, geboren 25 september 1842 in Ureterp, overleden 27 november 1819 in Bolsward.
  4b1e Geeske Piso, geboren 5 december 1851 in Leeuwarden, overleden 28 oktober 1893 in Exmorra, getrouwd op 12 mei 1877 in Wonseradeel met Gerrit Kuipers, geboren 11 februari 1852 in Tjerkwerd, overleden 30 mei 1931 in Tjerkwerd.
  4b1f Berend Piso, geboren 1 maart 1854 in Bolsward, overleden 15 januari 1922 in Amsterdam, getrouwd op 6 maart 1881 in Bolsward met Tetje Klazes Stuut, geboren 26 maart 1856 in Bolsward, overleden op 18 augustus 1938 in Rotterdam, dochter van Klaas Uges Stuut en Geeske Izaaks de Boer

Kinderen:

  4b1f 1 Jeltje Piso, geboren 31 december 1881 in Bolsward, overleden 13 april 1956 in Rotterdam, getrouwd in 1904 met Hendrik de Jong, geboren 17 februari 1882 in Rotterdam, overleden 26 september 1955 in Rotterdam,
  4b1f 2 Geeske Piso, geboren rond 1883 in Amsterdam, overleden 5 maart 1884 in Leeuwarden.
  4b1f 3 Geeske Piso, geboren 13 december 1884 in Rotterdam, overleden 2 februari 1965 in IJselstein, getrouwd op 3 december 1913 in Termeusen met Adriaan Stasse, geboren 14 mei 1887 in Terneusen, overleden 14 mei 1953 in IJselstein.
  4b1f 4 Boukje Piso, geboren 9 augustus 1886 in Amsterdam, overleden 9 april 1966 in Rotterdam, getrouwd op 13 mei 1908 in Rotterdam met Pieter Troost, geboren 5 augustus 1884 in Delfshaven, overleden 18 januari 1940 in Rotterdam.
  4b1f 5 Marijke Piso, geboren 6 augustus 1888 in Joure, overleden 3 augustus 1975 in Rotterdam, getrouwd op 16 augustus 1923 in Amsterdam met Jan Albertus Hendrik Schut, geboren 3 december 1890 in Onstwedde, overleden 4 april 1943 in Rotterdam.
  4b1f 6 Klaas Piso, geboren 25 januari 1891 in Rotterdam, overleden 17 oktober 1896 in Rotterdam.
  4b1f 7 Jantina Piso, geboren 25 januari 1893 in Rotterdam, overleden 2 september 1937 in Rotterdam, getrouwd op 12 februari 1919 in Rotterdam met Jan de Hooge, geboren 8 februari 1894 in Rotterdam, overleden 9 oktober 1976 in Rotterdam.

Jantina Piso en Jan de Hooge

 

  4b1f 8 IJzak Piso, geboren 4 februari 1895 in Gouda, overleden 27 september 1969 in Dordrecht, getrouwd op 20 april 1916 in Dordrecht met Neeltje Adriana van der Meijden, geboren 18 maart 1896 in 's-Gravenzande, overleden 1 september 1946 in Dordrecht.

Kinderen :

  4b1f 8a Tetje Jeltje Piso, geboren 17 januari 1917 in Dordrecht, overleden 13 oktober 1989 in Papendrecht, getrouwd op 10 september 1941 in Dordrecht met Johannes Petrus Keuker, geboren 4 september 1914 in 's-Gravenhage, overleden 1 januari 2012 in Papendrecht.
  4b1f 8b Berend Piso, geboren 23 november 1924 in Dordrecht. overleden 26 maart 2004 in Jacobswoude, getrouwd op 5 oktober 1954 in 's-Gravendeel met N.N.
   
  4b1f 9 Klaas Piso, geboren 12 januari 1897 in Rotterdam, overleden 3 april 1900 in Rotterdam.
   
  4b1g N.N. Piso, geboren 15 mei 1856 in Bolsward, overleden 15 mei 1856 in Bolsward.
  4b1h Frederik Piso, geboren 27 mei 1857 in Akkrum, overleden 6 januari 1945 in Boldward, getrouwd op 1 mei 1892 in Bolsward met Wytske Wildschut, geboren 15 augustus 1870 in Sloten, overleden 8 maart 1933 in Bolsward.

Kinderen:

  4b1h1 Jan Piso, geboren 6 maart 1893 in Sloten, overleden 28 september 1968 in Sneek, getrouwd op 18 augustus 1923 in Bolsward met Akke Flameling, geboren 1 oktober 1897 in Bolsward, overleden 5 juli 1981 in Sneek.

Kinderen:

  4b1h1a Frederik Piso, geboren 9 juni 1925 in Sneek, overleden 16 juni 2005 in Sneek.
   
  4b1h2 Hendrik Piso, geboren 8 december 1894 in Sloten, overleden 28 januari 1973 in Heereveen.
  4b1h3 Jeltje Piso, geboren 5 maart 1903 in Bolsward, overleden 30 januari 1984 in Bolsward, getrouwd op 19 juli 1924 in Bolsward met Philippus Vos, geboren 7 december 1894 in Bolsward, overleden 23 december 1978 in Bolsward.
  4b1h4 Gelke Laurens Piso, geboren 20 april 1910 in Bolsward, overleden 29 december 1980 in Bolsward.
   
  4b1i Johanna Piso, geboren 20 maart 1859 in Drachten, overleden 22 maart 1859 in Drachten.
  4b1j Johan Piso, geboren 9 april 1862 in Bolsward.
  4b1k Baukje Piso, geboren 26 januari 1864 in Bolsward, getrouwd op 19 mei 1889 in Bolsward met Jan Terpstra, geboren rond 1858 in Stiens.
   
  4b2 Trijntje Piso, geboren 5 januari 1820 in Bolsward, overleden 19 maart 1909 in Bolsward, getrouwd op 9 augustus 1840 in Bolsward met Sjoerd Cornelis de Way, geboren 18 januari 1819 in Bolsward, overleden 13 april 1890 in Bolsward, zoon van Cornelis Sjoerds de Way en Antje Gerbens Lamring
  4b3 Frederik Piso, geboren 28 september 1822 in Bolsward, overleden 24 augustus 1827 in Bolsward.
  4b4 Johanna Piso, geboren 25 november 1825 in Bolsward, overleden 10 oktober 1826 in Bolsward.
  4b5 Frederik Piso, geboren 30 mei 1828 in Bolsward, overleden 1 januari 1873 in Bolsward

1e keer Getrouwd op 29 mei 1853 in Bolsward met Marianna Leullier, geboren 7 juni 1826 in Nijehaske, overleden 10 september 1859 in Bolsward.

Kinderen:

  4b5a Jacob Piso, geboren 16 januari 1855 in Bolsward, overleden 20 juni 1855 in Bolsward.
  4b5b Jacob Piso, geboren 11 augustus 1856 in Bolsward, overleden 15 november 1912 in Sneek, getrouwd op 15 mei 1880 in Wommels met Jetske Boersma, geboren 25 november 1856 in Gauw, overleden 7 mei 1927 in Bolsward.

Kinderen:

  4b5b1 Tietje Piso, geboren 18 juni 1881 in Workum, overleden 13 september 1962 in Ede, getrouwd op 28 mei 1910 in Sneek met Jacob Bijl, geboren 6 september 1875 in Enkhuizen, overleden 22 februari 1930 in Arnhem.
  4b5b2 Maria Piso, geboren 7 mei 1883 in Workum, overleden 27 oktober 1958 in Gorredijk, getrouwd op 3 juni 1917 in Sneek met Lucas Hannema, geboren 4 augustus 1875 in Bolsward, overleden 16 maart 1924 in Bolsward.
  4b5b3 Riemke Piso, geboren 7 mei 1885 in Workum, overleden 3 juni 1962 in Leeuwarden, getrouwd op 23 juni 1913 in Sneek met Jacob Oosterwerff, geboren 27 februari 1879 in Sneek, overleden 3 september 1947 in Leeuwarden.
  4b5b4 Frederik Piso, geboren 26 juli 1887 in Workum, overleden 25 december 1958 in Leeuwarden, getrouwd op 26 november 1915 in Middelburg met Johanna Catharina Jacoba Good, geboren 4 oktober 1889 in Middelburg, overleden 26 februari 1975 in Groningen.

Kinderen:

  4b5b4b Johanna Piso, geboren 24 maart 1917 in Sneek, overleden 22 november 2012 in Assen.
  4b5b4b Jacob Piso, geboren 2 april 1918 in Sneek, overleden 28 oktober 1998 in Arnhem. getrouwd op 29 september 1945 in Leeuwarden met Hinke Bosma, geboren 22 april 1921 in Twijzel, overleden 6 augustus 1998 in Bennekom.
   
  4b5b5 ?? Piso, geboren 4 april 1889 in Workum, overleden 4 april 1889 in Workum.
  4b5b6 Ids Piso, geboren 12 november 1890 in Workum, overleden 8 november 1969 in Sneek, getrouwd op 3 december 1917 in Opsterland met Allarda van der Zee, geboren 17 mei 1889 in Oosterwolde, overleden 25 juni 1925 in Sneek.
   
  4b5c Jean Pierre Piso, geboren 29 november 1858 in Bolsward, overleden 27 juli 1862 in Bolsward.
   

2e keer Getrouwd op 5 mei 1861 in Bolsward met Jantje van der Veer, geboren 30 augustus 1832 in Bolsward, overleden 1 september 1903 in Bolsward.

Kinderen:

  4b5d Geeske Piso, geboren 9 april 1864 in Bolsward, overleden 8 november 1906 in Schoten, getrouwd op 21 april 1889 in Bolsward met Hendrik van Braam.
  4b5e Douwe Piso, geboren 31 januari 1885 in Bolsward;

1e keer Getrouwd op 28 maart 1890 in Hoorn met Geeltje de Wend, geboren 7 januari 1865 in Dokkum.

Kinderen:

  4b5e1 Jantje Frederica Piso, geboren 22 september 1890 in Blokker, overleden 10 februari 1976 in Beverwijk, getrouwd op 16 september 1915 in Amsterdam met Gerard Willem Pieter Stoutenbeek, geboren 23 maart 1889 in Beverwijk, overleden 7 juni 1967 in Beverwijk.
  4b5e2 Frederik Tjeerd Piso, geboren 23 september 1893 in Hoorn, overleden  6 september 1964 in Utrecht, getrouwd op 10 februari 1918 in Medemblik met Johanetta Wilhelmina Catharina van Doorn, geboren 11 december 1893 in Medemblik.

Kinderen:

  4b5e2a Frederik IJsebrand Douwe Piso, geboren 23 november 1920 in Hardewijk, overleden 17 april 1973 in Utrecht, getrouwd op 6 januari 1949 in Utrecht met Maria Jacoba van Wijk, geboren 4 november 1919 in Utrecht.
  4b5e2b Jeannette Frederika Piso, geboren 23 november 1920 in Hardewijk, overleden 4 mei 2005 in Utrecht, getrouwd op 5 november 1942 in Utrecht met Teunis Vink, geboren 28 april 1917 in Utrecht, overleden 13 maart 1998 in Utrecht.
  4b5e2c IJsbrand Piso, geboren 1 december 1921 in Hardewijk, overleden 14 april 1989 in Haarlem, getrouwd op 30 december 1952 in Haarlem met N.N.
  4b5e2d Gerarda Wilhelmina Petronella Piso, geboren 18 november 1923 in Ede, overleden 5 mei 2009 in Maarssen, getrouwd op 6 april 1944 in Jutphaas met Voorneveld.
   

2e keer Getrouwd op 27 april 1901 in Hoorn met Maria Dell, geboren 29 april 1868 in Hoorn, overleden 20 januari 1922 in Aalsmeer.

Kinderen:

  4b5e3 Douwe Piso, geboren 26 december 1901 in Hoorn, overleden 1 juni 1982 in Epe, getrouwd op 4 september 1930 in Sliedrecht met Jacoba Gonna Pietertje Visser, geboren 22 juli 1908 in Smilde.

Kinderen:

  4b5e3a Toosje Frederica Piso, geboren 29 juli 1939 in Sliedrecht, overleden 15 augustus 1981 in Dordrecht, getrouwd op 9 oktober 1968 in Haarlemmermeer met N.N.
   
  4b5e4 Sophia Piso, geboren 6 januari 1903 in Hoorn, overleden 4 oktober 1964 in Aalsmeer.
  4b5e5 Baukje Maria Piso, geboren 25 oktober 1909 in Hoorn, overleden 15 november 1999 in Heemstede, getrouwd op 25 oktober 1933 in Haarlem met Gerardus Pieter Molenaar, geboren 24 december 1909 in Amsterdam, overleden 15 juli 1989 in Amsterdam.
   
  4b5f Tjeerd Piso, geboren 23 mei 1867 in Bolsward, overleden 11 februari 1869 in Bolsward.
  4b5g Tjeerd Piso, geboren 7 juni 1869 in Bolsward, overleden 21 augustus 1893 in Bolsward.
   
  4b6 Jacobus Piso, geboren 1 november 1831 in Bolsward, overleden 11 augustus 1910 in Tjalleberd, getrouwd op 13 mei 1860 in Bolsward met Trijntje Bartstra, geboren 5 oktober 1834 in Bolsward, overleden 11 december 1916 in Leeuwarden.

Kinderen:

  4b6a Geesje Piso, geboren 4 mei 1861 in Gersloot, overleden 3 november 1929 in Leeuwarden.
  4b6b Syske Piso, geboren 4 mei 1861 in Gersloot, overleden 6 juli 1940 in Leeuwarden.
  4b6c Catharina Piso, geboren 21 februari 1863 in Gersloot, overleden 10 september 1945 in Leeuwarden, getrouwd op 1 november 1894 in Aengwirden met Antonie Troost de Vries, geboren rond 1859 in Hardenberg.
  4b6d Stephanus Janus Piso, geboren 15 mei 1865 in Gersloot, overleden 27 december 1923 in Hijlaard, getrouwd op 24 december 1891 in Doniawerstal met Jetske van der Ley, geboren 7 december 1863 in Langweer, overleden 10 januari 1935 in Groningen.

Kinderen:

  4b6d1 Catharina Jacoba Piso, geboren 26 maart 1893 in Oldeholtwolde, overleden 12 februari 1956 in Groningen, getrouwd op 27 augustus 1919 in Baarderadeel met Cornelis Johannes Gerardus van der Kamp, geboren 27 januari 1889 in Utrecht, overleden 31 januari 1960 in Groningen.
  4b6d2 Wiebrandus Tjeerd Piso, geboren 30 maart 1894 in Oldeholtwolde, overleden 2 juli 1977 in Drachten, getrouwd op 21 december 1931 in 's-Gravehage met Jeanne Bernardine Dinger-Hattink, geboren 21 september 1904 in Amsterdam, overleden 20 mei 1992 in Appelscha.
  4b6d3 Jacobus Piso, geboren 8 juni 1897 in Hennaarderadeel, overleden 31 december in Baarn, getrouwd op 22 februari 1930 in Deventer met Johanna Sophia Hendrika Feberwee, geboren 17 augustus 1902 in Deventer.

Kinderen:

  4b6d3a Stephan Piso, geboren 4 november 1937 in Stavi (Indonesi?, overleden 29 december 1991 in Baarn.
   
  4b6d4 Tjalling Sybrandus Piso, geboren 5 maart 1900 in Hennaarderadeel.
  4b6d5 Grietje Piso, geboren rond 1902.
  4b6d6 Grietje Piso, geboren 7 januari 1905 in Twisk, overleden 22 maart in Delfzijl, getrouwd op 19 maart 1840 in Sidoardjo (Indonesi? met Cornelis Albertus Jakob van den Berg, geboren 3 september 1898 in Amsterdam, overleden 31 oktober 1948 in Batavia (Indonesi?, daarna getrouwd op 11 november 1949 in Batavia met Pieter Willem Karel Zaalberg, geboren 22 mei 1900 in Batavia (Indonesi?, overleden 30 mei 1073 in Gran Canaria (Spanje).
   
  4b6e Jacoba Piso, geboren 14 december 1867 in Tjalleberd, overleden 25 januari 1914 in Leeuwarden.
  4b6f Eke Hillegonda Johanna Piso, geboren 15 maart 1874 in Tjalleberd, overleden 30 juli 1954 in Leeuwarden.
  4b6g Jacob Frederik Piso, geboren 6 november 1878 in Tjalleberd, overleden 14 mei 1879 in Tjalleberd.
   
  4b7 Johan Piso, geboren 31 december 1834 in Bolsward, overleden 3 februari 1903 in Bolsward, getrouwd op 14 mei 1859 in Wommels met Akke Foekes Wynia, geboren 27 december 1840 in Tzum, overleden 6 jili 1919 in Bolsward, dochter van Foeke Meinderts Wynia en Pytje Sipkes (Pietje) Tjilzerda

Kinderen:

  4b7a Pietje Piso, geboren  14 augustus 1851 in Wommels, overleden 21 juli 1929 in Bolsward, getrouwd op 9 november 1887 in Bolsward met Jan de Groot, geboren op 4 juni 1865 in Bolsward, overleden 2 april 1947 in Bolsward.
  4b7b Geeske Piso, geboren 26 november 1863 in Wommels, overleden 10 april 1935 in Winsum, getrouwd op 9 mei 1885 in Hennaarderadeel met Hermanus Hiddinga, geboren 3 september 1860 in Jorwerd, overleden 29 mei 1899 in Winsum, zoon van Jan Sikkes Hiddinga en Akke Harmens van der Werf.

 

  4b7c Sytske Piso, geboren 24 september 1864 in Wommels, getrouwd op 2 maart 1893 in Enkhuizen met Johan Smit, geboren rond 1873 in Enkhuizen.
  4b7d Jacoba Piso, geboren 30 januari 1867 in Wommels, overleden 23 oktober 1923 in Enkhuizen, getrouwd op 8 mei 1892 in Bolsward met Jan Coenraad de Boer, geboren 30 november 1839 in Enkhuizen, overleden 12 juni 1896 in Sappemeer, zoon van Sytze de Boer en Cornelia Maaike Flach, daarna getrouwd op 16 mei 1900 in Enkhuizen met Wouter Smit, geboren 22 april 1874 in Enkhuizen, overleden 3 maart 1960 in Enkhuizen.
  4b7e Trijntje Piso, geboren 26 maart 1871 in Wommels, overleden 25 januari 1922 in Utrecht, getrouwd op 14 april 1898 in Enkhuizen met Johan Daniel de Vries, geboren rond 1866 in Amsterdam.
  4b7f Maaike Piso, geboren 2 november 1872 in Wommels, overleden 22 september 1877 in Wommels.
  4b7g Foekje Piso, geboren 26 december 1874 in Wommels, overleden 25 juni 1956 in Bolsward, getrouwd op 6 mei 1900 in Bolsward met Dirk Feenstra, geboren 2 april 1874 in Bolsward, overleden 25 maart 1940 in Bolsward, zoon van Fokke Feenstra en Nieske Eerdmans.
  4b7h Jacob Piso, geboren 5 december 1876 in Wommels, overleden 20 december 1940 in Workum, getrouwd op 11 mei 1901 in Workum met Johanna Jacoba Faber, geboren 8 april 1878 in Workum, overleden 24 mei 1965 in Workum, dochter van Freerk Faber en Mintje Eerdmans.

Kinderen:

  4b7h1 Mintje Piso: geboren 30 augustus 1901 in Workum, overleden 8 december 1983 in Hemelumer, getrouwd op 19 mei 1922 in Workum met Brucht Groenhof, geboren 10 augustus 1897 in Workum, overleden 5 oktober 1975 in Hemelumer.
  4b7h2 Akke Piso, geboren 14 februari 1903 in Workum, overleden 27 juni 1989 in Alkmaar, getrouwd op 25 april 1946 in Workum met Sijtze de Boer, geboren 8 februari 1893 in Sappemeer, overleden 9 juli 1971 in Alkmaar.
  4b7h3 Johan Piso, geboren 30 januari 1906 in Workum, overleden 13 september 1991 in Voorburg, getrouwd op 11 december 1930 in Zegwaard met Wilhelmina Marie Viergever, geboren 26 november 1910 in Zegwaard.

Kinderen:

  4b7h3a Jacob Piso, geboren 17 september 1931 in Zegwaard, overleden 25 april 1991 in Zoetemeer, getrouwd op 8 mei 1954 in Amsterdam met N.N.
   
  4b7h4 Siebrigje Piso, geboren 5 maart 1908 in Workum, overleden 17 februari 1990 in Zaltbommel, getrouwd op 4 mei 1932 in Workum met Theodorus Harkema, geboren 22 oktober in Bergen, overleden 3 april 1977 in s'-Hertogenbosch.
  4b7h5 Pieter Piso, geboren 14 december 1910 in Workum, overleden 29 oktober 1998 in Maassluis, getrouwd op 18 november 1936 in Workum met Klaas de Jonge, geboren 21 mei 1910 in Workum, overleden 7 januari 1964 in Maassluis.
  4b7h6 Janke Piso, geboren 30 januari 1913 in Workum, overleden 8 februari 1984 in Alkmaar, getrouwd op 19 mei 1943 in Workum met Wouter Gijsbertus van Heusden. geboren 23 mei 1904 in Amelde.
  4b7h7 Freerk Piso, geboren 20 november 1915 in Workum, overleden 1 maart 2003 in Delft, getrouwd op 6 februari 1940 in Moerkapelle met Gerarda Wilhelmina de Jong, geboren 24 september 1913 in Moerkapelle, overleden 9 februari 1997 in Delft.

Kinderen:

  4b7h7a Johanna Cornelia Piso, geboren 23 augustus 1940 in Delft, overleden 26 december 2011 in 's-Gravenhage, getrouwd op 25 mei 1962 in Delft met Franciscus Gerrit Schalker, geboren 21 juli 1940 in Delft, overleden 1 augustus 2013 in 's-Gravenhage.
   
  4b7h8 Johanna Jacoba Koosje Piso, geboren 22 augustus 1918 in Workum, overleden 22 december 2004 in Workum, getrouwd op 5 april 1945 in Workum met Eeltje Jonker, geboren 15 januari 1919 in Sijbrandaburen, overleden 2 juli 2000 in Leeuwarden.
  4b7h9 Jacob Piso, geboren 28 mei 1921 in Workum, overleden 21 april 1994 in Hazerswoude, getrouwd op 28 november 1951 in Benthuizen met N.N.
   
  4b7l Foeke Piso, geboren 4 maart 1879 in Wommels, overleden 6 maart 1928 in Bolsward, getrouwd op 2 september 1905 in Workum met Durkje de Jong, geboren 20 augustus 1877 in Workum, overleden 5 november 1959 in Genemuiden, dochter van Lieuwke de Jong en Grietje van der Wal

Kinderen:

  4b7l1 Grietje Piso, geboren 21 januari 1908 in Bolsward, overleden 16 juni 1908 in Bolsward.
  4b7l2 Grietje Piso, geboren 20 maart 1911 in Bolsward, overleden 28 december 1983 in Zwolle, getrouwd op 17 augustus 1932 in Wijhe met Gerrit Westhoff, geboren 2 september 1907 in Wijhe, overleden 17 oktober 1973 in Genemuiden, zoon van Johannes Westhoff en Gesina Nijenkamp.
  4b7l3 Akke Piso, geboren in 1914 in Bolsward, overleden 13 januari 1915 in Bolsward.
   
   
  4c Jildou Jans Piso, geboren 19 augustus 1797 in Bolsward, overleden 30 september 1856 in Bolsward, getrouwd op 11 april 1819 in Bolsward met Jelle Lammersma, geboren 9 april 1779 in Bolsward.
  4d Geiske Jans Piso, geboren 7 maart 1800 in Bolsward, overleden in 1809 in Bolsward.
  4e Lieuwe Jans Piso, geboren 9 september 1801 in Bolsward, overleden 13 januari 1850 in Bolsward, getrouwd op 13 december 1829 in Bolsward met Baukje Jansen, geboren 20 november 1806 in Bolsward, overleden 20 september 1854 in Bolsward.

Kinderen:

  4e1 Jan Piso, geboren 8 juni 1832 in Bolsward, overleden 6 juni 1876 in Bolsward, getrouwd op 27 juni 1875 in Bolsward met Rinske Johannes Rosier, geboren 4 Februari 1838 in Burgwerd, overleden 15 februari 1934 in Groningen.

Kinderen:

  4e1a Jan Piso, geboren 6 oktober 1876 in Bolsward, overleden 23 april 1877 in Bolsward.
   
  4e2 Anna Elisabeth Piso, geboren 15 april 1835 in Bolsward, overleden 11 december 1836 in Bolsward,
  4e3 Obe Piso, geboren 10 november 1838 in Bolsward, overleden 23 maart 1871 in Bolsward.
   
  4f Obe Jans Piso, geboren 31 december 1803 in Bolsward, overleden 9 januari 1839 in Bolsward, getrouwd op 25 januari 1829 in Bolsward met Geertje Jelles Boersma, geboren in april 1804 in Sneek, overleden 10 maart 1901 in Bolsward. dochter van Jelle Keimpes Boersma  en Janke Claases  

Kinderen:

  4f1 Trijntje Piso, geboren 10 juni 1829 in Bolsward, overleden 26 oktober 1856 in Bolsward, getrouwd op 21 november 1852 in Bolsward met Have Visser, geboren 25 september 1827 in Bolsward, overleden 29 juni 1909 in Bolsward.
  4f2 Janke Piso, geboren 27 juli 1831 in Bolsward, overleden 24 maart 1893 in Bolsward, getrouwd op 19 november 1854 in Bolsward met Tjebbe Mobach, geboren 27 augustus 1834 in Bolsward, overleden 26 augustus 1903 in Franeker, zoon van Marten Jaans Mobach en Rigtje Tjebbes Dijkstra .
  4f3 Jikke Piso, geboren 30 augustus 1833 in Bolsward, overleden 12 november 1923 in 's-Gravehage, getrouwd op 16 november 1862 in Bolsward met Klaas Mobach, geboren 15 mei 1836 in Bolsward, overleden 19 maart 1902 in Bolsward, zoon van Fetze Jaans Mobach en Oeke Klases van der Weide
  4f4 Jelle Piso, geboren 8 december 1835 in Bolsward, overleden 30 juli 1895 in 's-Gravenhage,

1e keer getrouwd op 29 mei 1859 in Bolsward met Minka Wilhelmina de Wit, geboren 8 maart 1834 in Megen, overleden 26 augustus 1872 in Bolsward, dochter van Andries Cornelis de Wit en Johanna Albertus Mulder

Kinderen:

  4f4a Andries Piso, geboren 21 april 1860 in Bolsward, overleden 26 december 1941 in 's-Gravenhage, getrouwd op 10 april 1889 in s'Gravenhage met Voske van der Slijk, geboren 23 juni 1857 in Siddeburen, overleden 26 december 26 december 1943 in 's-Gravenhage,

Kinderen:

  4f4a1 Wilhelm Wessel Jelle Andries Piso, geboren 30 november 1884 in 's-Gravenhage, getrouwd op 31 mei 1911 in 's-Gravenhage met Anna Hendrika Schoonemeijer, geboren 12 april 1887 in Loosduinen, overleden 3 juli 1953 in 's-Gravenhage.

Kinderen:

 

  4f4a1a Wilhelm Piso, geboren 9 maart 1916 in 's-Gravenhage, overleden 18 maart 1945 in 's-Gravenhage, getrouwd op 9 oktober 1940 in 's-Gravenhage met Alida Knape, geboren 18 juli 1914 in 's-Gravenhage.Het echtpaar is 12 juni 1942 te 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland gescheiden. Opnieuw getrouwd op 10 maart 1943 te 's-Gravenhage met ??

 

  4f4a1b Andre Pieter Piso, geboren 28 april 1921 in 's-Gravenhage, overleden 20 september 2003 in Utrecht, getrouwd op 4 mei 1951 in 's-Gravenhage met N.N.

Kinderen:

  4f4a1b1 N.N. Piso, geboren 29 juli 1953 in 's-Gravenhage overleden 29 juli 1953 in 's-Gravenhage.
   
 
  4f4a2 Anje Johanna Meikina Piso, geboren 6 december 1889 in 's-Gravenhage, overleden 4 maart 1891 in 's-Gravenhage.
  4f4a3 Anje Johanna Meikina Piso, geboren 29 november 1891 in 's-Gravenhage, overleden 17 november 1975 in 's-Gravenhage.
  4f4a4 Margaretha Engelbertha Wesselina Piso, geboren 11 december 1894 in 's-Gravenhage, overleden 29 december 1970 in 's-Gravenhage.
  4f4a5 Andries Jelle Johan Piso, geboren 13 maart 1897 in 's-Gravenhage, overleden 15 november 1901 in 's-Gravenhage.
 
   
  4f4b Obe Piso, geboren 1 augustus 1861 in Bolsward, overleden 21 augustus 1907 in 's-Gravenhage, getrouwd op 16 mei 1888 in 's-Gravenhage met Johanna Engelberta Zijdenbos, geboren 23 april 1864 in 's-Gravenhage, overleden 21 februari 1931 in 's-Gravenhage.

Kinderen:

  4f4b1 Jelle Carel Johannes Piso, geboren 6 maart 1889 in 's-Gravenhage, getrouwd met Wilhelmina Maria Jacoba Heyligers, geboren 7 augustus 1888 in Overschie, overleden 17 augustus 1945 in Ambarawa ( Indonesi?)

Kinderen:

  4f4b1a Johanna Engelbertha Piso, geboren 24 mei 1914 in Pekalongan, overleden 27 oktober 1995 in 's-Gravenhage, getrouwd op 17 mei 1935 in Bandoeng ( Indonesi?) met Johannes Petrus Welter, geboren 25 september 1913 in Soerabala.
  4f4b1b Lambertus Piso, geboren 25 december 1915 in Pekalongan ( Indonesi?)
   
  4f4b2 Ingena Wilhelmina Catharina Piso, geboren 9 augustus 1890 in 's-Gravenhage, overleden 17 juli 1964 in Wageningen, getrouwd op 28 november 1919 in 's-Gravenhage met Jacobus Arie Oranje, geboren 30 juli 1892 in Middelharnis, overleden 18 februari 1976 in Wageningen.

 

  4f4b3 Johannes Engelbertus Piso, geboren 29 oktober 1896 in 's-Gravenhage, overleden 8 mei 1931 in 's -Gravenhage, getrouwd met Johanna Reemeijer, geboren 27 juli 1894 in 's-Gravenhage, overleden 23 juni 1939 in 's-Gravenhage.
   
  4f4c Johanna Piso, geboren 8 oktober 1870 in Bolsward, overleden 17 februari 1917 in 's-Gravenhage, getrouwd met Jan Posthuma.
 

2e keer getrouwd op 2 februari 1873 in Bolsward met Helena Noteboom Roukes, geboren 10 februari 1834 in Leeuwarden, overleden op 13 december 1927 in Rotterdam.

Kinderen:

  4f4d Grietje Geertruida Piso, geboren 21 november 1873 in Leeuwarden, overleden 23 maart 1967 in Rotterdam, getrouwd op 24 april 1895 in Rotterdam met Joseph Adrianus Pieter Lokhof, geboren 31 augustus 1856 in Amsterdam.
   
  4f5 Jan Piso, geboren 3 februari 1838 in Bolsward, overleden 13 februari 1838 in Bolsward.
   
  4g Siebren Jans Piso, geboren 2 december 1807 in Bolsward, overleden 19 oktober 1864 in Bolsward, getrouwd op 2 oktober 1831 in Bolsward met Jetske Siemens Oudeboon, geboren 30 mei 1808 in Bolsward, overleden 25 maart 1878 in Bolsward, dochter van Simon Gerrits Oudeboon en Grietje Durks van der Werf

Kinderen:

  4g1 Jan Piso, geboren 16 januari 1833 in Bolsward, overleden 16 februari 1929 in Haarlem, getrouwd op 15 mei 1864 in Bolsward met Sjoukjen Harmens van der Veen, geboren 29 december 1834 in Sloten, overleden 6 april 1920 in Haarlem.

Kinderen:

  4g1a Siebren Piso, geboren 22 maart 1865 in Bolsward, overleden 3 december 1866 in Bolsward.
  4g1b N.N. Piso, geboren 19 april 1868 in Bolsward, overleden 19 april 1869 in Bolsward.
  4g1c Sijbren Piso, geboren 7 mei 1869 in Bolsward, overleden 29 maart 1945 in Haarlem, getrouwd op 8 augustus 1894 in Haarlem met Gerbrig Blaak, geboren 2 augustus 1867 in Barsingerhorn.

Kinderen:

  4g1c1 Jan Piso, geboren 1 juni 1895 in Haarlem, overleden 16 april 1949 in Haarlem, getrouwd op 11 mei 1921 in Haarlem met Trijntje Grundel, geboren 30 december 1894 in Zaandam, overleden 1 februari 1979 in Haarlem.

Kinderen:

  4g1c1a Sijbren Piso, geboren 30 juni 1922 in Haarlem, overleden 15 mei 2008 in Haarlem, getrouwd op 9 mei 1951 in Haarlem met N.N.
  4g1c1b Gerbrig Piso, geboren 23 juni 1923 in Haarlem, overleden 18 november 2002 in Beverwijk, getrouwd op 10 december 1952 in Haarlem met Gerrit Hendik van den Berg, geboren 26 november 1922 in Gendringen, overleden 31 maart 2002 in Beverwijk.
  4g1c1c Trijntje Piso, geboren 3 mei 1925 in Haarlem, overleden 19 juli 2009 in Haarlem, getrouwd op 13 mei 1953 in Haarlem met Johannes Evers, geboren 27 augustus 1923 in Haalem, overleden 11 juni 2004 in Haarlem.
  4g1c1d Jannie Piso, geboren 8 juni 1929 in Haarlem, overleden 31 oktober 1943 in Haarlem.
  4g1c1e Cornelia Piso, geboren 17 december 1931 in Haarlem, overleden 5 juni 2003 in Hillegom.
  4g1c1f Jan Piso, geboren 2 december 1934 in Haarlem, overleden 16 januari 1988 in Leersum, getrouwd op 18 mei 1962 in Haarlem met N.N.
   
  4g1c2 Antje Piso, geboren 27 april 1897 in Haarlem, overleden 4 juni 1951 in Haarlem, getrouwd op 16 november 1922 in Haarlem met Jacob Priester, geboren 18 juni 1894 in Haarlem, overleden 18 december 1964 in Haarlem.

 

  4g1c3 Sjoukje Piso, geboren 29 juni 1898 in Haarlem, overleden 18 april 1979 in Heemstede.
  4g1c4 Johannes Piso, geboren 1 augustus 1900 in Haarlem, overleden 22 oktober 1964 in Beverwijk, getrouwd op 1 april 1925 in Haarlem met Lina Catharina de Jong, geboren 25 december 1898 in Leiden, overleden 26 april 1976 in Beverwijk.

Kinderen:

  4g1c4b Lina Catharina Piso, geboren 19 april 1928 in Beverwijk, overleden 31 juli 1995 in Beverwijk, getrouwd op 26 augustus 1988 in Beverwijk  met Henderikus Munneke, geboren 11 april 1925 in Wildervank, overleden 21 juli 2005 in Beverwijk.
   
  4g1c5 Sijbren Harmen Piso, geboren 17 september 1903 in Haarlem, overleden 24 februari 1987 in Alphen a/d Rijn, getrouwd op 4 juli 1928 in Haarlem met Anna de Jong, geboren 7 januari 1906 in Leiden, overleden 20 december 1991 in Alphen a/d Rijn.

 

  4g1c6 Gerard Jacob Piso, geboren in 1907, overleden 9 januari 1908 in Haarlem.
   
  4g1d Harmen Piso, geboren 25 december 1872 in Bolsward, overleden 31 mei 1948 in Wildevank, getrouwd op 19 augustus 1903 in Haarlem met Aaltje Ruiter, geboren 22 mei 1874 in Leek, overleden 20 januari 1933 in Haarlem.

Kinderen:

  4g1d1 Sjoukje Piso, geboren 30 september 1906 in Schoten, overleden 25 maart 1945 in Haarlem.
  4g1d2 Trijntje Piso, geboren 9 juni 1912 in Schoten, overleden 25 mei 1931.
   
  4g2 Simon Piso, geboren 16 januari 1833 in Bolsward, overleden  20 januari 1833 in Bolsward.
  4g3 Simon Piso, geboren 26 augustus 1834 in Bolsward, overleden 17 februari 1865 in Workum, getrouwd op 13 mei 1860 in Bolsward met Sjoerdtje Doye van der Zee, geboren 15 juni 1834 in Bolsward, overleden 8 juli 1907 in Bolsward, dochter van Doye Gabes van der Zee  en Berber Jans Faber

Kinderen:

  4g3a Sibren Piso, geboren 23 juli 1861 in Workum, overleden 23 mei 1925 in Bolsward, getrouwd op 8 juni 1890 in Bolsward met Liesbert Wielsma, geboren 18 december 1866 in Schraard, overleden 16 mei 1945 in Bolsward.
   
  4g4 Grietje Piso, geboren 15 oktober 1836 in Bolsward, overleden 23 oktober 1836 in Bolsward.
  4g5 Grietje Piso, geboren 2 november 1837 in Bolsward, overleden 13 juni 1884 in Bolsward.
  4g6 Trijntje Piso, geboren 13 januari 1840 in Bolsward, overleden 23 mei 1922 in Groningen, getrouwd op 16 mei 1863 in Hennaarderadeel met Pieke Dirks van der Meer , geboren 13 februari 1838 in Wommels, daarna getrouwd op 27 februari 1886 in Hennaarderadeel met Jelle Postma, geboren rond 1838 in Joure.
  4g7 Siebren Piso, geboren 10 november 1842 in Bolsward, overleden 20 november 1925 in Amsterdam, getrouwd op 10 mei 1867 in Bolsward met Grietje Bartels van der Meer, geboren 4 september 1840 in Harlingen, overleden 20 maart 1931 in Amsterdam, dochter van Bartle Jacobs van der Meer  en Trijntje Pieters Broersma

Kinderen:

  4g7a Jetske Piso, geboren 19 februari 1870 in Bolsward, overleden 18 november 1952 in Amsterdam, getrouwd op 14 september 1896 in Amsterdam met Jean Francois Leonard Houben, geboren 27 februari 1974 in Amsterdam.
  4g7b Arjen Piso, geboren 14 november 1871 in Bolsward, overleden 6 september 1867 in Amsterdam, getrouwd op 18 juni 1896 in Amsterdam met Maria Elisabeth van der Meij, geboren 1 mei 1869 in Amsterdam, overleden 16 april 1941 in Amsterdam.

Kinderen:

  4g7b1 Siebren Piso, geboren 6 mei 1897 in Amsterdam, getrouwd op 29 maart 1923 in Amsterdam met Marietje Hassing, geboren 27 oktober 1897 in Amsterdam.
   
  4g7c Simon Piso, geboren 30 september 1873 in Bolsward, overleden 27 juni 1958 in Haalem, 1e keer getrouwd op 16 februari 1899 in Amsterdam met Hiltje de Jong, geboren 8 maart 1875 in Bolsward, overleden 20 april 1936 in Velsen.

Kinderen:

  4g7c1 Siebren Piso, geboren 4 april 1900 in Den Helder, overleden 25 mei 1952 in Barendrecht, getrouwd op 15 september 1927 in Wijk aan Zee met IJimke Anna Akkerman, geboren 9 december 1907 in Amersfoort.
  4g7c2 Gretsche Piso, geboren 17 augustus 1903 in Den Helder, overleden 18 november 1986 in Hoogeveen, getrouwd op 2 juni 1927 in Amsterdam met Jacob Josias Eenennaam, geboren 17 september 1902 in Egmond aan Zee, overleden 31 mei 1977 in Hoogeveen.
   

2e keer getrouwd op 11 november 1937 in Velsen met Maria Johanna Spies, geboren 20 oktober 1879 in Beverwijk, overleden 17 oktober 1938 in Velsen, 3e keer getrouwd op 1 mei 1946 in Amsterdam met Neeltje Burtage, geboren 24 augustus 1876 in Amsterdam.

 

  4g7d Siebren Piso, geboren 7 augustus 1876 in Bolsward, overleden 24 april 1901 in Amsterdam.
  4g7e Bart Piso, geboren 15 augustus 1880 in Bolsward, overleden 6 februari in Amsterdam.
   
  4g8 Gerrit Jans Piso, geboren 11 december 1844 in Bolsward, overleden 2 november 1921 in Bolsward, getrouwd op 13 september 1868 in Bolsward met Berber Cornelis Stienstra, geboren 8 september 1846 in Bolsward, overleden 5 juli 1923 in Grouw, dochter van Cornelis Theunis Stienstra  en Maaike Doyes van der Zee

Kinderen:

  4g8a Cornelis Gerrits Piso, geboren 30 september 1868 in Bolsward, overleden 21 oktober 1943 bin Heerenveen, getrouwd op 12 september 1891 in Weststellingwerf met Aaltje Wisman, geboren 23 oktober 1868 in Scherpenzeel, overleden 15 februari 1922 in Heerenveen.

Kinderen:

  4g8a1 Gerrit Piso, geboren 15 juni 1892 in Heerenveen, overleden 19 februari 1929 in Heerenveen, getrouwd op 19 februari 1914 in Haskerland met Baukje Meijer, geboren 25 november 1892 in Haskerdijken, overleden 2 februari 1942 in Heerenveen.

Kinderen:

  4g8a1a Willem Piso, geboren 13 maart 1915 in Nijehaske, overleden 26 augustus 1985 in Heerenveen, 1e keer getrouwd op 11 mei 1939 in Heerenveen met N.N.

Kinderen:

  4g8a1a1 Popke Boukje Piso, geboren 5 maart 1942 in Leeuwarden, overleden 30 april 2010 in Hoofddorp, getrouwd met Lein Francois, geboren rond 1935, overleden 1 maart 2012 in Haarlem.
   

2e keer getrouwd op 19 juli 1946 in Leeuwarden met Grietje Nijholt, geboren 10 oktober 1913 in Leeuwarden,

Kinderen:

  4g8a1a2 Willy Francisca Pisa, geboren 13 oktober 1951 in Leeuwarden, overleden 26 februari 2006 in Leeuwarden
   
  4g8a1b Cornelis Piso, geboren 5 augustus 1917 in Gemeente Haskerland, overleden 20 november 1998 in Heerenveen, getrouwd op 23 december 1943 te Heerenveen met Loltje van der Tuin, geboren  20 augustus 1915 in Gemeente Schoterland, overleden 8 juni 2002 in Heerenveen
  4g8a1c Taco Piso, geboren 7 december 1919 in Nijehaske, overleden 9 oktober 1993 in Meppel, 1e keer getrouwd op 17 oktober 1946 te Heerenveen met Joukje Stobbe, geboren 2 mei 1919 in Gemeente Schoterland, overleden 8 november 1976 in Leeuwarden, 2e keer getrouwd op 24 oktober 1979 te Leeuwarden met Grietje Brader, geboren 7 april 1916 in Meppel, overleden 9 mei 2001 in Ruinerwold

 

  4g8a1d Aaldert Piso, geboren 11 februari 1922 in Nijehaske, overleden 27 december 1996 in Heerenveen, getrouwd op 20 september 1951 te Heerenveen met Dieuwke Hoeksma, geboren 19 september 1924 in Gemeente Schoterland, overleden februari 2003
  4g8a1e Hessel Anne Piso, geboren 30 juli 1923 in Nijehaske, overleden 21 maart 2004 in Schiedam, getrouwd op 6 april 1955 te Rotterdam met Lucia Cornelia Jansen, geboren 27 oktober 1924 in 's-Gravenhage
   
  4g8a2 Albertha Piso, geboren 12 november 1893 in Heerenveen, overleden 1 juni 1986 in Groningen, getrouwd op 11 augustus 1920 te Gemeente Schoterland met Eltjo Jan Scheltens, geboren 27 mei 1888 in Eelde, overleden 21 december 1973 in Groningen
  4g8a3 Anne Piso, geboren 18 februari 1897 in Heerenveen, overleden 17 oktober 1967 in Heerenveen, getrouwd op 20 november 1930 te Gemeente Haskerland met Geertje de Jong, geboren 16 april 1899 in Gemeente Aengwirden, overleden  14 mei 1977 in Heerenveen

Kinderen:

4g8a3a Cornelis Klaas Piso, geboren op 12 oktober 1935 in Heerenveen, overleden op 17 mei 1999 in Heerenveen,

 

  4g8a4 Berber Piso, geboren 12 januari 1902 in Heerenveen, overleden 7 augustus 1982 in Sneek, getrouwd op 13 mei 1933 te Gemeente Haskerland met Rinse Cnossen, geboren 28 november 1897 in Sneek, overleden 22 februari 1981 in Sneek
  4g8a5 Frans Cornelis Lucas Piso, geboren 17 januari 1908 in Heerenveen, overleden 29 juli 1955 in Leeuwarden, getrouwd op 20 mei 1933 te Gemeente Smallingerland met Jitske van der Veen, geboren 23 september 1904 in Hardegarijp, overleden 29 maart 1998 in Amsterdam

Kinderen:

4g8a5a Mentha Carolina Piso, geboren 15 december 1943 in Leeuwarden, overleden 24 november 2004 in Amsterdam, getrouwd op 9 mei 1963 te Leeuwarden met Pieter Ulke ten Kate, geboren 17 mei 1939 in Leeuwarden, overleden 14 juni 2003 in Amsterdam

 

   
  4g8b Jetske Gerrits Piso, geboren 9 augustus 1870 in Bolsward, overleden 24 juni 1940 in Amsterdam, getrouwd op 4 december 1892 te Bolsward met Pieter de Vries, geboren 19 juli 1868 in Bolsward, overleden 9 februari 1927 in Amsterdam
  4g8c Siebren Gerrits Piso, geboren 17 september 1873 in Bolsward, overleden 14 december 1929 in Grouw, 1e keer getrouwd op 30 mei 1901 te Gemeente Het Bildt met Maaike van Rosendal, geboren 24 oktober 1870 in St. Annaparochie, overleden 17 februari 1908 in Grouw

Kinderen:

4g8c1 Wijtske Piso, geboren op 11 april 1902 in Grouw, overleden op 14 februari 1972 in Zeist, getrouwd op 26 mei 1931 te Oude Pekela

2e keer getrouwd op 9 juli 1919 te Gemeente Leeuwarderadeel met Tjitske Smit, geboren op 13 mei 1873 in Irnsum, overleden op 21 januari 1930 in Grouw

 

  4g8d Maaike Gerrits Piso, geboren 26 juli 1878 in Bolsward, overleden 14 december 1882 in Bolsward
 
4g9 Zwaantje Piso, geboren 17 december 1847 in Bolsward, overleden 16 februari 1932 in Bolsward, Friesland, getrouwd op 8 juni 1873 te Bolsward met Douwe Bangma, geboren 5 september 1848 in Bolsward, overleden 7 januari 1920 in Bolsward, zoon van Jacob Douwes Bangma en Lemke Sjoerds de Wit
4g10 Geiske Piso, geboren 25 februari 1850 in Bolsward, overleden 22 mei 1944 in Bolsward, getrouwd op 24 november 1872 te Bolsward met Willem Brandenburg, geboren 25 mei 1850 in Bolsward, overleden 16 juni 1938 in Huizum, zoon van Folkert Pieters Brandenburg en Japke Willems Hofstra
   
  4h Geiske (Geyske) Jans Piso, geboren 14 november 1810 in Bolsward, overleden 30 oktober 1845 in Bolsward, getrouwd op 31 maart 1833 te Bolsward met Arjen Bredz, geboren  30 april 1801 in Bolsward, overleden 18 oktober 1873 in Bolsward, zoon van Cornelis Adriaansz Bredze en Lijsbeth Jelles van der Veer
  4i Johannes Jans Piso, geboren 7 december 1813 in Bolsward, overleden 16 november 1888 in Breda, getrouwd op 27 januari 1858 te Amsterdam met Henriette Heijnen, geboren rond 1823 in Amsterdam, overleden 1 juni 1903 in Breda

Kinderen:

4i1 Johan Hendrik Piso, geboren op 21 oktober 1858 in Breda, overleden op 3 juli 1940 in 's-Gravenhage, getrouwd op 29 mei 1889 te 's-Gravenhage met Dirkje Jansma, geboren op 17 juni 1862 in Harlingen, overleden op 1 december 1931 in Breda

Kinderen:

4i1a Hendrik Rein Piso, geboren 4 juni 1890 in Breda, overleden 15 januari 1945 in 's-Gravenhage, getrouwd op 11 april 1917 te Hof Van Delft met Johanna Agnes van Wijk, geboren 8 juni 1895 in Vlaardingen, overleden 18 juni 1948 in 's-Gravenhage, dochter van Jacobus van Wijk en Everarda Margaretha Strang

Kinderen:

4i1a1 Piso, geboren  8 april 1918 (doodgeboren) in Breda, overleden 8 april 1918 in Breda
4i1a2 Johanna Margaretha Piso,geboren 9 mei 1919 in Djocja, Indonesi? overleden 31 juli 1989 in Sittard, getrouwd op 12 december 1952 te Stein met Johannes Bergsma, geboren 19 september 1911 in Sittard
4i1a3 Hendrik Johannes Piso, geboren 18 oktober 1920 in Djocja, Indonesi? overleden 28 januari 2010 in Bergen op Zoom, getrouwd op 23 mei 1949 te Leiden met Pieternella Suzanna Kuperus, geboren 24 augustus 1919 in Amersfoort, overleden 30 januari 2003 in Bergen op Zoom

Kinderen:

4i1a3a Hendrik Rein Piso, geboren  5 oktober 1950 in Leiden, overleden 13 mei 2000 in Castricum, getrouwd op 21 juni 1995 te Uitgeest

 

4i1a4 Jacoba Carolina Piso, geboren 8 juni 1922 in Djocja, Indonesi? overleden 13 november 2014 in Leiden, getrouwd op 3 september 1951 te 's-Gravenhage met Hendrik Anthony Matthijs Riebeek, geboren 30 juli 1913 in Leiden, overleden  27 april 1978 in Heemstede
4i1a5 Dirk Rein Piso, overleden 27 april 1978 in Heemstede, overleden 14 november 1996 in Venlo, getrouwd op 30 juli 1951 te Venlo met Catharina Maria Josephina Thomassen, geboren 20 september 1929 in Venlo, overleden 6 oktober 1994 in Venlo

 

4i1b Rein Jans Piso, geboren 10 juni 1892 in Breda, overleden 9 juli 1985 in 's-Gravenhage, getrouwd op 20 februari 1920 te Middelburg met Anna Emma van Meerendonk, geboren 4 september 1899 in Middelburg, overleden 3 december 1992
4i1c Johannes Jans Piso, geboren 28 november 1893 in Breda, getrouwd met Th. Hollebrands
4i1d Willem Piso, geboren 3 december 1896 in Breda
4i1e Gerrit Johannes Hendrik Piso, geboren 19 januari 1899 in Breda, overleden 13 juli 1900 in Breda
4i1f Jacob Piso, geboren 11 december 1902 in Breda, overleden 24 januari 1958 in Veenendaal, 1e keer getrouwd op 16 mei 1929 te Breda met Fransje Bouman, geboren 1 oktober 1904 in Arnhem

Kinderen:

4i1fa Hendrik Piso, geboren 7 augustus 1930 in Batavia, overleden 1 januari 1997 in Leiderdorp, getrouwd op 26 maart 1958 te Utrecht

2e keer getrouwd op 23 december 1937 te Batavia, Java, Indonesi?met Alida de Geit, geboren 9 december 1905 in Ede

 

4i2 Maria Magdalena Piso, geboren 10 februari 1860 in Breda, overleden 25 februari 1860 in Breda
4i3 Maria Magdalena Piso, geboren 10 februari 1860 in Breda, overleden 1 augustus 1941 in 's-Gravenhage, getrouwd op 17 augustus 1898 te 's-Gravenhage met Cornelis van der Vlugt, geboren rond 1869 in Valkenburg
4i4 Maria Henriette Piso, geboren 8 februari 1861 in Breda
4i5 Henriette Carolina Piso, geboren 8 januari 1864 in Breda, overleden 26 mei 1939 in Breda, getrouwd op 1 november 1886 te Breda met Johannes Witte, geboren rond 1857 in Wolphaartsdijk, overleden 22 september 1937 in Breda
4i6 Henriette Louisa Piso, gegevens ontbreken

Kinderen:

4i6a Bastiaan Johannes Piso, geboren 18 januari 1884 in Breda

 

   
  5 Siebren Piso, geboren 23 juni 1772 in Bolsward, overleden 7 november 1818 in Bolsward, getrouwd in 24 november 1805 met Antje Harmens Hoornstra (Feenstra), geboren 19 januari 1785 in Oudehaske, overleden 28 juni 1853 in Bolsward, dochter van Harmen Berends Feenstra en Ypkje Harmens Hoornstra
 
Kinderen:
 
5a Jildou Piso,  geboren 8 september 1806 in Bolsward, overleden 1 september 1849 in Bolsward, getrouwd op 10 juli 1842 in Bolsward met Anne Lolkes Dijkstra    

Kinderen:

5a2 Cornelis Piso, geboren 10 november 1837 in Bolsward, overleden 22 april 1846 in Bolsward
5a1 Siebren Piso, geboren  21 februari 1834 in Bolsward, overleden 20 januari 1921 in Bolsward, getrouwd op 12 september 1858 te Bolsward met Hendrika Voogd, geboren 16 november 1834 in Bolsward, overleden 29 maart 1920 in Bolsward

Kinderen:

5a1a Jildou Piso, geboren 10 december 1858 in Bolsward, overleden 20 september 1942 in Bolsward, getrouwd op 17 augustus 1884 te Bolsward met Theodorus Vonk, geboren rond 1860 in Sneek
5a1b Trijntje Piso, geboren 3 november 1862 in Bolsward, overleden 9 maart 1935 in Bolsward, 1e keer getrouwd op 12 november 1896 te Amsterdam met Joseph Antonie de Bie, geboren rond 1849 in Velsen, 2e keer getrouwd op 4 maart 1914 te Bolsward met Meindert Kuiper, geboren rond 1887 in Makkum 
5a1c Grietje Piso, geboren 1 augustus 1864 in Bolsward, overleden 15 mei 1941 in Harlingen, getrouwd op 26 mei 1889 te Bolsward met Jouw Nagel
5a1d Ypkje Piso, geboren 10 oktober 1866 in Harlingen, overleden 9 maart 1867 in Harlingen
5a1e Jochum Ahasuerus Piso, geboren 18 oktober 1867 in Harlingen, overleden 25 oktober 1889 in Bolsward
5a1f Ypkje Piso, geboren 5 januari 1869 in Harlingen, overleden 27 mei 1890 in Bolsward
5a1g Lieuwe Piso, geboren 29 januari 1871 in Harlingen, overleden 13 februari 1871 in Harlingen
5a1h Sybren Piso, geboren 29 januari 1871 in Harlingen, overleden 27 juli 1905 in Nijland
5a1i Lieuwe Piso, geboren 17 maart 1873 in Harlingen, overleden 13 december 1895 in Groningen, getrouwd op 17 november 1894 te Noorddijk met Anna Margaretha Carolina Brand, geboren rond 1873 in Groningen

Kinderen:

5a1i1 Hendrika Piso, geboren 24 september 1895 in Groningen, overleden 17 november 1923 in Drachten

 

5a1j Cornelia Piso, geboren 5 maart 1875 in Harlingen, overleden 14 december 1960 in Hilversum, getrouwd op 22 mei 1898 te Bolsward met Marten van Dijk, geboren 2 april 1876 in Bolsward, overleden 11 februari 1935 in Amsterdam
5a1k Klaaske Piso, geboren 15 oktober 1878 in Bolsward, overleden 21 januari 1957 in Velsen, getrouwd op 26 augustus 1900 te Bolsward met Jacobus Wilhelmus Duijn, geboren 29 maart 1878 in Wijk aan Zee, overleden 20 november 1914 in Velsen

 

 

5b Harmen Piso, geboren 29 mei 1808  in Bolsward, overleden 1 mei 1809 in Bolsward
5c Harmen Piso, geboren 21 mei 1810 in Bolsward, overleden 27 februari 1869 in Burgwerd, getrouwd op 12 juli 1834 te Gemeente Wonseradeel met Sietske Sybrens Dijkstra, geboren 19 januari 1812 in Witmarsum, overleden 23 december 1864 in Burgwerd, dochter van Sybren Pieters Dijkstra en Inke Pieters Robijn
 

Kinderen:

5c1 Jenke Piso, geboren 4 juli 1835 in Burgwerd, overleden 3 augustus 1899 in Arum, getrouwd op 14 juni 1860 te Gemeente Wonseradeel met Douwe van der Schaaf, geboren rond 1835 in Lollum, overleden 12 mei 1892 in Gemeente Wonseradeel
5c2 Sybren Piso, geboren 21 augustus 1837 in Burgwerd, overleden 7 januari 1859 in Burgwerd
5c3 Rigtje Piso, geboren 7 december 1839 in Burgwerd, overleden 17 februari 1874 in Gemeente Barradeel, getrouwd op 17 mei 1862 te Gemeente Baarderadeel met Tjerk Riemersma, geboren 2 september 1833 in Oosterlittens, overleden 25 december 1889 in Harlingen
5c4 Lieuwe Piso, geboren 3 februari 1842 in Burgwerd, overleden 9 januari 1892 in Arum, 1e keer getrouwd op 21 mei 1864 in Wonseradeel met Joukje Hanses van der Meer, geboren 22 oktober 1840 in Schraard, overleden 18 december 1876 in Gemeente Wonseradeel, dochter van Hans Idserds van der Meer en Theodora van der Binde

Kinderen:

 
5c4a Piso, geboren 26 februari 1865 (doodgeboren) in Lollum
5c4b Sybren Piso, geboren 23 maart 1866 in Lollum, overleden 1 maart 1896 in Arum
5c4c Hans Piso, geboren 21 mei 1867 in Lollum, overleden 5 oktober 1938 in Gemeente Franekeradeel, getrouwd op 11 november 1893 te Gemeente Wonseradeel met Saakje Kuiper, geboren 21 september 1851 in Makkum

Kinderen:

5c4c1 Joukje Piso, geboren 9 november 1890 in Schraard, overleden 23 februari 1970 in Leeuwarden, 1e keer getrouwd op 28 mei 1914 te Franeker met IJpe Zijlstra, geboren rond 1878 in Franeker, overleden 18 september 1939 in Apeldoorn.  Het echtpaar is 28 december 1916 te Leeuwarden, Friesland, Nederland gescheiden. 2e keer getrouwd op 12 september 1936 te Gemeente Franekeradeel met Pieter Zijlstra, geboren 8 juni 1883 in Gemeente Franekeradeel, overleden 25 februari 1956 in Franeker
5c4c2 Lieuwe Piso, geboren op 17 maart 1896 in Arum, overleden op 22 april 1896 in Arum

 

5c4d Geertruida Theodora Piso, geboren 28 september 1868 in Lollum, overleden 23 april 1947 in Gemeente Wonseradeel, 1e keer getrouwd op 14 april 1894 te Gemeente Hennaarderadeel met Jelle Wijnia, geboren rond 1837 in Baijum, 2e keer getrouwd op 11 mei 1907 te Gemeente Hennaarderadeel  met Klaas Tjerkstra, geboren 17 september 1847 in Britswerd, overleden 21 december 1926 in Gemeente Wonseradeel
5c4e Harmen Piso, geboren 19 augustus 1870 in Arum, overleden 2 oktober 1890 in Arum
5c4f Sytske Piso, geboren 7 maart 1873 in Arum, overleden 25 april 1874 in Arum
5c4g Pieter Lieuwes Piso, geboren 19 september 1875 in Arum, overleden 27 februari 1877 in Arum
5c4h Sytze Piso, geboren 19 september 1875 in Arum, overleden 27 februari 1877 in Arum
5c4i Pieter Piso, geboren 9 december 1876 in Arum, overleden 3 juni 1960 in Ede, getrouwd op 7 december 1901 te Gemeente Leeuwarderadeel met Hetje de Schiffart, geboren op 12 februari 1869 in Warga, overleden op 21 januari 1957 in Ede

Kinderen:

5c4i1 Margaretha Piso, geboren 22 juli 1897 in Huizum, overleden december 1982 in Delft, getrouwd op 6 februari 1925 te Delft met Johannes Brinkman, geboren 24 november 1897 in Delft, overleden 11 augustus 1975 in Delft
5c4i2 Rudolphine Roelofje Piso, geboren 18 oktober 1902 in Wattenscheid Dld, overleden 5 september 1978 in Ede, getrouwd op 26 juli 1929 te Ede met Wouter van Veldhuizen, geboren 29 december 1902 in Ede, zoon van Evertje van Veldhuizen en Gerritje Heij
5c4i3 Gertrud Theodoor Piso, geboren 3 april 1907 in Gelsenkirchen, overleden 18 oktober 1989 in Assen, getrouwd op 15 december 1928 te Ede met Wouter de Man, geboren 7 februari 1900 in Ede, overleden 18 oktober 1977 in Delft
5c4i4 Pieter Piso, geboren 28 mei 1909 in Assen, overleden 5 januari 1978 in Vlaardingen, getrouwd op 24 augustus 1938 te Delft met Elsje Bried geboren op 15 november 1915 in 's-Gravenhage
5c4i5 Rinske Piso, geboren 9 maart 1912 in Assen, overleden 30 oktober 2000 in Rijswijk, getrouwd op 7 oktober 1938 te Ede met Johan van Barneveld, geboren 28 juli 1910 in Veenendaal, overleden 9 februari 1960 in 's-Gravenhage

 

2e keer getrouwd op 22 november 1877 te Gemeente Wonseradeel met Ymkje Lemstra, geboren 2 januari 1847 in Arum, overleden op 15 december 1886 in Gemeente Wonseradeel

Kinderen :

5c4j Romke Piso, geboren 15 juli 1878 in Arum, overleden 14 maart 1880 in Arum
5c4k Romke (Robert) Piso, geboren 11 september 1881 in Arum, overleden 21 november 1918 in Assen, getrouwd op 22 augustus 1908 te Gemeente Leeuwarderadeel met Rinske de Schiffart, geboren 11 oktober 1880 in Leeuwarden, overleden 6 april 1931 in Meppel, dochter van Jan Tjeerds de Schiffart en Margaretha Schaap

Kinderen :

5c4k1 Leo Piso, geboren 8 februari 1910 in Gelsenkirchen Dld, overleden 26 februari 1973 in Assen, getrouwd op 6 mei 1935 in Arnhem met Grietje Tel, geboren 17 maart 1909 in Assen, overleden 26 oktober 1986 in Assen
5c4k2 Christophel Piso, geboren 24 juni 1912 in Gelsenkirchen Dld, overleden 2 mei 1974.in Meppel, getrouwd op 22 december 1937 te Meppel  met Egberdina Roelofje Schiphorst, geboren op 25 januari 1913 in Meppel, overleden op 10 juli 2006 in Meppel, dochter van Jan Warner Schiphorst en Hendrikje Bomert

Kinderen:

5c4k2a Hennie Piso, geboren 3 oktober 1951 in Meppel, 1e keer getrouwd op 26 november 1976 met Franciscus Jacobus (Frans) Hoffer, geboren 23 juli 1942, overleden 11 november 2005 in Hoogkarspel, zoon van Petrus Hoffer en Anna M. Ottebros, 2e keer getrouwd op 28 november 2016 met Jos Heilig, geboren 18 december 1958 in Hoogkarspel, zoon van Cornelis Antonius Heilig en Catharina Grootjes. Jos was op 8 maart 2007 gescheiden van Margareta Maria Smal.

 

5c4l  Sietske Piso, geboren 22 juni 1883 in Arum, overleden 16 december 1891 in Arum
5c4m Trijntje Piso, geboren 28 juli 1886 in Arum, overleden 22 augustus 1886 in Arum

 

5c5 Ype Piso, geboren 18 maart 1845 in Burgwerd, overleden 25 augustus 1846 in Burgwerd
5c6 Pieter Piso, geboren 14 juni 1847 in Burgwerd, overleden 12 maart 1930 in Burgwerd, getrouwd op 11 mei 1872 te Gemeente Wonseradeel met Sierkjen Dijkstra, geboren 19 april 1847 in Gaast, 0verleden 2 mei 1918 in Burgwerd

Kinderen:

5c6a Harmen Piso, geboren op 9 maart 1873 in Burgwerd, overleden op 31 augustus 1885 in Burgwerd
5c6b Grietje Piso, geboren op 6 augustus 1874 in Burgwerd, overleden op 5 mei 1875 in Burgwerd
5c6c Grietje Piso, geboren op 14 juni 1876 in Arum, overleden op 19 april 1964 in Harlingen, 1e keer getrouwd op 15 mei 1909 te Gemeente Wonseradeel met Pieter Hengst, geboren op 4 maart 1875 in Oosterend, 2e keer getrouwd op 23 november 1921 te Gemeente Wonseradeel met Johannes Hoekstra, geboren op 7 juli 1880 in Achlum
5c6d Engele Piso, geboren 14 september 1877 in Arum, overleden 8 november 1877 in Arum
5c6e Sijtske Piso, geboren 23 april 1879 in Arum, overleden 23 oktober 1949 in Leeuwarden, getrouwd op 1 september 1900 te Gemeente Wonseradeel met Taeke Kolthof, geboren 12 september 1874 in Pingjum, overleden 13 oktober 1936 in Gemeente Wonseradeel
5c6f Jitske Piso, geboren 10 maart 1881 in Burgwerd, overleden 11 april 1939 in Burgwerd, getrouwd op 12 april 1911 te Leeuwarden met Jacobus Feenstra, geboren in 1857 in Leeuwarden, zoon van Watze Feenstra en Anna Geertruida Berkel
5c6g Harmke Piso, geboren 8 februari 1888 in Burgwerd, overleden 25 januari 1970 in Leeuwarden, getrouwd op 15 mei 1912 te Gemeente Wonseradeel met Tjitte Reitsma, geboren 19 juni 1885 in Schettens, overleden 6 oktober 1951 in Leeuwarden

 

5c7 Antje Piso, geboren 29 maart 1850 in Burgwerd, overleden 18 mei 1931 in Witmarsum, 1e keer getrouwd op 12 juni 1879 te Gemeente Wonseradeel, met Hendrik Vlietstra, geboren 25 oktober 1852 in Witmarsum, overleden 28 maart 1891 in Gemeente Wonseradeel. 2e keer getrouwd op 3 november 1900 te Gemeente Wonseradeel met Hendrik Schuurmans, geboren rond 1870 in Exmorra
5c8 Ype Piso, geboren 20 mei 1854 in Burgwerd, getrouwd op 22 mei 1875 te Gemeente Wonseradeel met Sjoukje(n) Faber, geboren 3 mei 1852 in Ijlst

Kinderen:

5c8a IJpkje Piso, geboren 17 november 1874 in Gemeente Hennaarderadeel, overleden 5 juli 1955 in Amsterdam, getrouwd op 8 augustus 1895 te Amsterdam met Cornelis Karel van Aalst, geboren 9 december 1871 in Terneuzen, overleden 29 november 1954 in Amsterdam
5c8b Auke Piso, geboren 5 april 1876 in Arum, overleden 1 juli 1882 in Witmarsum
5c8c Aaltje Piso, geboren 29 september 1877 in Arum, overleden 31 januari 1878 in Arum
5c8d Aaltje Piso, geboren 12 april 1879 in Gemeente Franekeradeel, overleden 9 juni 1954 in Amsterdam, getrouwd op 24 december 1902 te Amsterdam met Camillus Pijck, geboren 19 januari 1882 in St. Jansteen
5c8e Jeenke Piso, geboren 18 juni 1881 in Gemeente Wonseradeel, 1e keer getrouwd op 7 november 1906 te Amsterdam met Marinus Theodorus van Wijngaarden, geboren rond 1878 in Rotterdam, 2e keer getrouwd op 30 januari 1924 te Amsterdam met Cornelis de Wilde, geboren rond 1879 in Alkmaar
5c8f Auke Piso, geboren 21 december 1883 in Witmarsum, overleden 25 januari 1971 in Amsterdam, getrouwd op 12 juni 1907 te Amsterdam met Elisabeth Schreuder, geboren 28 december 1884 in Amsterdam, overleden 12 januari 1955 in Amsterdam

Kinderen :

5c8f1 Franciscus Piso, geboren 1 juni 1907 in Amsterdam, overleden 9 januari 1980 in Amsterdam
5c8f2 IJpe Piso, geboren 4 juni 1908 in Amsterdam, overleden 23 september 1980 in Amsterdam, getrouwd op 29 oktober 1930 te Amsterdam met Helena Schl?er, geboren 27 januari 1909 in Amsterdam, overleden 29 november 1961 in Amsterdam

Kinderen:

5c8f2a IJpe Piso, geboren 5 december 1933 in Amsterdam, overleden 4 december 2000 in Diemen, getrouwd op 24 mei 1960 te Amsterdam

 

5c8f3 Leffert Piso, geboren 16 november 1909 in Amsterdam, overleden 17 maart 1910
5c8f4 Elisabeth Piso, geboren 20 februari 1911 in Amsterdam, overleden 3 juli 1976 in Amsterdam, getrouwd op 22 november 1933 te Amsterdam met Sijbrandus Andreas Rademaker, geboren 16 februari 1905 in Amsterdam, overleden 25 augustus 1958 in Amsterdam
5c8f5 Auke Piso, geboren 18 december 1914 in Amsterdam, overleden 9 september 2002 in Amsterdam, getrouwd op 25 mei 1938 te Amsterdam met Clara Alberdina Hillegonda Lower, geboren 16 juli 1918 in Velsen
5c8f6 George Piso, geboren 14 december 1916 in Amsterdam, overleden 26 april 2003 in Amsterdam, getrouwd op 25 juni 1941 te Amsterdam

 

5c9 Herke Piso, geboren 31 juli 1857 in Burgwerd, overleden 18 juli 1935 in Pingjum, getrouwd op 14 mei 1881 te Gemeente Wonseradeel met Grietje Adrianus Thewes, geboren 8 mei 1856 in Makkum, overleden 10 september 1933 in Wons

Kinderen:

5c9a Sijtske Piso, geboren 28 juli 1881 in Wons, overleden 1 juli 1966 in Makkum, getrouwd op 13 mei 1905 te Gemeente Wonseradeel met Eerde Wiersma, geboren 5 mei 1878 in Exmorra, overleden 21 januari 1951 in Harlingen
5c9b Adrianus Piso, geboren 10 augustus 1883 in Cornwerd, overleden 8 juni 1899 in Wons
5c9c Haitze Piso, geboren 25 januari 1886 in Cornwerd, overleden 16 april 1961 in Buitenpost, getrouwd 23 mei 1914 te Gemeente Wonseradeel met Eeuw Westendorp, geboren 14 juli 1893 in Makkum, overleden 23 december 1967 in Buitenpost

Kinderen:

5c9c1 Afke Jantje Piso, geboren 5 december 1915 in Makkum, overleden 10 augustus 2005 in Noardburgum, getrouwd op 11 mei 1939 te Gemeente Achtkarspelen met Sije Ruurds Brinkman, geboren 7 januari 1912 in Kooten, overleden 22 september 1991 in Buitenpost
5c9c2 Grietje Akke Piso, geboren 11 september 1918 in Gemeente Wonseradeel, getrouwd 23 april 1942 te Gemeente Achtkarspelen met Jakob Swierenga, overleden voor 2005
5c9c3 Herke Piso, geboren 10 oktober 1932 in Warns, overleden 6 juli 1992 in Groningen, getrouwd op 18 juni 1963 te Gemeente Achtkarspelen

 

5c9d Akke Piso, geboren 31 juli 1889 in Cornwerd, overleden 20 februari 1908 in Wons
 

 

5d Lieuwe Piso, geboren op 15 juni 1812 in Bolsward, overleden op 18 maart 1883 in Willemstad, 1e keer getrouwd op 12 mei 1838 te Willemstad met Josina de Frel, geboren rond 1815 in Willemstad, overleden op 2 oktober 1851 in Willemstad

Kinderen:

5d1 Trijntje Piso, geboren 21 oktober 1838 in Willemstad, overleden 25 november 1838 in Willemstad
5d2 Trijntje Piso, geboren 23 augustus 1840 in Willemstad, overleden 20 november 1893 in Willemstad, getrouwd met ?.

Kinderen:

5d2a Johannes Harmen Piso, geboren 19 maart 1870 in Willemstad, overleden 30 september 1870 in Willemstad

 

5d3 Sijbren Piso, geboren 15 februari 1842 in Willemstad, overleden 7 maart 1842 in Willemstad
5d4 Piso, geboren 2 april 1843 (doodgeboren) in Willemstad, overleden 2 april 1843 in Willemstad
5d5 Antje "harms" Piso, geboren 28 oktober 1845 in Willemstad, overleden 14 maart 1862 in Willemstad
5d6 Adriana Piso, geboren 18 oktober 1846 in Willemstad, overleden 25 november 1846 in Willemstad
5d7 Flora Piso, geboren 23 februari 1850 in Willemstad, overleden 19 april 1850 in Willemstad

2e keer getrouwd op 6 november 1852 te Willemstad met Maria Schiperoort Of Schilperoort, geboren rond 1820 in Klundert, overleden 11 juni 1864 in Willemstad

Kinderen:

5d8 Sijbren Piso, geboren 2 mei 1853 in Willemstad, overleden 19 april 1928 in Gorinchem, getrouwd op 13 mei 1880 te Gorinchem met Alida Cornelia Ottevanger, geboren rond 1853 in Gorinchem, overleden 4 april 1921 in Gorinchem

Kinderen:

5d8a Lieuwes Sijbren Piso, geboren 26 februari 1881 in Gorinchem, overleden 28 april 1913 in Antwerpen
5d8b Adriana Gijsberta Maria Piso, geboren 18 december 1884 in Gorinchem, overleden 12 november 1885 in Gorinchem
5d8c Maria Adriana Johanna Piso, geboren 11 februari 1887 in Gorinchem, overleden 28 februari 1887 in Gorinchem
5d8d Adriana Maria Piso, geboren 22 juni 1888 in Gorinchem, overleden 24 september 1968 in 's-Gravenhage, getrouwd op 22 november 1912 te Gorinchem met Machiel Bruijnooge, geboren 28 januari 1886 in Waterlandkerkje. overleden 4 december 1928 in 's-Gravenhage
5d8e Gijsbert Marinus Piso, geboren 20 april 1890 in Gorinchem, overleden 28 oktober 1926 in Gorinchem, getrouwd op 6 maart 1914 te Gorinchem met Janna Wilhelmina de Boon, geboren 15 januari 1890 in Gorinchem, overleden 22 augustus 1960 in Gorinchem

Kinderen:

5d8e1 Alida Cornelia Bastiana Piso, geboren 26 maart 1915 in Gorinchem, overleden 6 december 1966 in Tilburg, 1e keer getrouwd op 24 februari 1933 te Gorinchem met Pieter Weiler, geboren 26 april 1914 in Gorinchem, 2e keer getrouwd op 3 april 1940 te Tilburg met Christianus Smeulders, geboren 28 juni 1911 in Tilburg
5d8e2 Ruth Piso, geboren op 17 februari 1918 in Gorinchem, overleden op 11 januari 1979 in Gorinchem, getrouwd op 2 mei 1953 te Gorinchem met Anna Hermine Terlinden, geboren 3 februari 1917 in Buderich, overleden 20 december 1998 in Gorinchem

 

5d8e3 Gijsberta Maria Piso, geboren 11 februari 1927 in Gorinchem, overleden 17 augustus 2014 in Tilburg, getrouwd op 25 mei 1955 te Tilburg met Johannes Baptist Adrianus Klemans, geboren 15 februari 1929 in Tilburg, overleden 11 mei 2002 in Tilburg
5d8e4 Maria Gijsberta Piso, geboren 11 februari 1927 in Gorinchem, overleden 8 mei 2002 in Amsterdam, getrouwd op 26 augustus 1950 te Gorinchem met Gerardus Franciscus Verstraten, geboren 13 juli 1925 in Amsterdam, overleden 3 januari 1995 in Amsterdam

 

5d8f Maria Dirkje Johanna Piso, geboren 29 maart 1892 in Gorinchem, overleden 17 mei 1986 in Ridderkerk, getrouwd op 2 augustus 1916 te Amsterdam met Hendrik Adrianus Dijksman, geboren 5 november 1881 in Vuren, overleden 3 maart 1925 in Vuren

 

5d8g Adriaan Sijbren Lieuwes Cornelis Piso, geboren 12 februari 1895 in Gorinchem, overleden 27 maart 1964 in Rotterdam, getrouwd op 12 april 1924 te Gorinchem met Gerritje Stavast, geboren 9 april 1896 in Vuren

Kinderen:

5d8g1 Willemina Piso, geboren 26 februari 1921 in Vuren

 

5d9 Johanna Hendrina Piso, geboren 6 april 1856 in Willemstad, overleden 5 maart 1916 in Willemstad, getrouwd op 5 mei 1877 te Willemstad met Floor Pieter Grootenboer, geboren rond 1853 in Willemstad, overleden 13 mei 1928 in Willemstad
5d10 Wilhelmina Maria Piso, geboren 8 april 1858 in Willemstad, overleden 19 augustus 1858 in Willemstad
5d11 Piso, geboren 13 september 1859 (doodgeboren) in Willemstad, overleden 13 september 1859 in Willemstad
5d12 Piso, geboren 24 januari 1861 (doodgeboren) in Willemstad, overleden 24 januari 1861 in Willemstad
5d13 Harmen Johannes Piso, geboren 14 oktober 1862 in Willemstad, overleden 17 maart 1942 in Gorinchem, getrouwd op 29 maart 1889 te Lexmond met Grietje Uittenbogaard, geboren 30 juli 1867 in Lexmond, overleden 10 februari 1917 in Gorinchem

Kinderen:

5d13a Maria Johanna Piso, geboren 6 augustus 1889 in Gorinchem, overleden 12 januari 1963 in Gorinchem, getrouwd op 21 juli 1910 te Gorinchem met Huibert Adrianus van der Pijl, geboren 20 juli 1882 in Hardinxveld-Giessendam, overleden 11 juli 1973

 

5d13b Cornelis Lieuwe Sijbren Piso, geboren 31 augustus 1891 in Gorinchem, overleden 14 september 1966 in Deventer, 1e keer getrouwd met  Jacoba Hamerling, geboren rond 1894, overleden 4 maart 1925 in Arnhem, 2e keer getrouwd op 29 juni 1921 te Deventer met Jacoba Verweij, geboren 30 juni 1893 in Olst, overleden 4 maart 1925 in Arnhem, 3e keer getrouwd op 28 maart 1927 te Deventer met Johanna Berendina Peusken, geboren 28 april 1889 in Deventer, overleden 29 december 1963 in Deventer
5d13c Lieuwe Sijbren Cornelis Piso, geboren 12 januari 1895 in Gorinchem, overleden 3 februari 1895 in Gorinchem
5d13d Annigje Maaike Piso, geboren 21 december 1897 in Gorinchem, overleden 18 april 1898 in Gorinchem

 

3e keer getrouwd op 6 mei 1871 te Willemstad met Maria van Mourick, geboren rond 1831 in Ooltgensplaat, overleden 24 oktober 1895 in Klundert

 

5e Ypkje Piso, geboren 22 oktober 1814 in Harlingen, overleden 4 juli 1843 in Bolsward, 1e keer getrouwd met ??

Kinderen:

5e1 Ale Piso, geboren op 31 maart 1837 in Bolsward

2e keer getrouwd op 31 juli 1842 te Bolsward met Cornelis Ales Jorna, geboren rond 1818 in Bolsward, overleden 4 september 1872 in Bolsward

 

  6 Trijntje Piso, geboren 17 februari 1775 in Bolsward, overleden 8 november 1779 in Bolsward

2c Lieuwe Douwes Piso, geboren rond 1740 in Stavoren, overleden 19 juli 1818 in Bolsward, 2e keer getrouwd op 5 januari 1794 in Bolsward met Klases Lijsbert, geboren in 1749 in Bolsward, overleden 11 december 1827 in Bolsward

  9 Klaas Lieuwes Piso, geboren 28 januari 1795 in Bolsward, overleden 15 februari 1795 in Bolsward

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2001 - 2019 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  Privacy  |  Disclaimer